Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door De Graaf tegels & sanitair met zorg samengesteld, toch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Graaf tegels & sanitair verstrekt door middel van deze site louter informatie over producten die door De Graaf tegels & sanitair worden aangeboden. Wijzigingen van deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De Graaf tegels & sanitair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

De Graaf tegels & sanitair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van De Graaf tegels & sanitair opgenomen informatie en tarieven.


De Graaf tegels & sanitair aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door De Graaf tegels & sanitair worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van De Graaf tegels & sanitair.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij De Graaf tegels & sanitair of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Graaf tegels & sanitair.

Contact

De Graaf Tegels & Sanitair
tel 0251 652 323
Dorpsstraat 36
fax 0251 671 208
1901 EL Castricum
info@degraaftegelsensanitair.nl
route >
openingstijden >


Aanvraag advies gesprek